Zápis z jednání Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání MAP – 9. setkání 31. 7. 2017

Téma: Příprava setkání se zástupci ZŠ a MŠ

Související dokumenty