Úvodní konference Místního akčního plánu – Prezentace

Na této stránce jsou shrnuty základní prezentace z úvodní konference MAP, která se konala 14.12.2016.