Změna tarifu ve smíšených (fialových) zónách na Jarově

S účinností od 13. 5. 2017 dochází k úpravě ceny návštěvnického parkování ve smíšených (fialových) zónách v oblasti Jarova o víkendech a státních svátcích.

O sobotách, nedělích a státních svátcích 00.00–06.00 a 08.00–24.00 hod. je tato cena snížena na 5 Kč/hod., max. 20 Kč za 22 hodin v tomto období.