Zimní úklid chodníků

Městská část Praha 3 připomíná, že úklid chodníku je zodpovědný jeho majitel. V případě městských chodníků je to hlavní město Praha, které je svěřilo Technické správě komunikací hl. m- Prahy (TSK). Přehled zimní údržby komunikací naleznete na mapě na webu TSK 

ÚKLID CHODNÍKŮ ZAJIŠŤOVANÝ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 3 PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2017/2018

mapa zimní údržby 2018

  • zelené značení: úklid ze strany MČ v rámci úklidu zeleně
  • červené značení: úklid ze strany MČ v rámci chodníků
  • tmavé znázornění: neuklízí se

Pokud máte jakékoli podněty k zimní údržbě chodníků, kontaktujte pana Jana Obrusníka z Oblastní správy Centrum TSK, tel.: 257 015 459, e-mail: Jan.Obrusnik@tsk-praha.cz,  nebo paní Marcelu Kňourkovou, tel.: 222 116 370, e-mail: marcelakn@email.cz z Oddělení správy zeleně a komunikací MČ Praha 3, kteří Vaše podněty předá k vyřízení.

Související dokumenty