Začátkem listopadu bude v Radhošťské zahájena obnova stromořadí

Začátkem měsíce listopadu proběhne kácení stromů v rámci akce „Obnova stromořadí na území městské části Praha 3, ulice Radhošťská“. Bude pokáceno 10 stromů, z nichž 8 lip je navrženo ke kácení z pěstebních a zdravotních důvodů, další dvě lípy jsou v havarijním stavu a svou existencí bezprostředně ohrožují své blízké okolí. Pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou a také tři prázdná rabata budou doplněna o nové jedince. Celkem se jedná o 13 kusů stromů Tilia tomentosa. Ponechané stromy budou ošetřeny odborným zásahem.