Výluka vody v ulici Osiková

Výluka vody proběhne 25. 7. 2017 od 7:30 hod. do 14:00 hod. Bude se týkat odběrných míst v ulici č.p./č.o.: OSIKOVÁ 2688/2, 2644/3, 2539/5. Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek
tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Fax: +420 267 194 200
Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz
www.pvk.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O společnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své hlavní činnosti společnost také zajišťuje havarijní opravy vodovodních a kanalizačních sítí, zákazníkům nabízí průzkum a měření stokové sítě, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizaci a další činnosti. PVK je členem skupiny Veolia.