Volby do PS PČR – hlasování do přenosné volební urny

Podle § 19 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou ve dnech voleb obracet se žádostmi o přenosnou volební schránku přímo na jednotilvé volební komise na uvedených telefonních číslech:

číslo volebního okrsku název objektu, ve kterém se nachází volební místnost adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost telefonní       číslo okrsku
    ulice č. p. č. o.  
3001 ZŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 800 31 703 143 402
3002 ZŠ Lupáčova Lupáčova 1200 1 703 143 403
3003 ZŠ Lupáčova Lupáčova 1200 1 703 143 404
3004 ZŠ Lupáčova Lupáčova 1200 1 703 143 405
3005 ZŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 800 31 703 143 406
3006 ZŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 800 31 703 143 407
3007 ZŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 800 31 703 143 408
3008 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 409
3009 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 410
3010 ZŠ Lupáčova Lupáčova 1200 1 703 143 411
3011 ZŠ Lupáčova Lupáčova 1200 1 703 143 412
3012 ZŠ Žerotínova Žerotínova 1100 36 703 143 413
3013 ZŠ Žerotínova Žerotínova 1100 36 703 143 414
3014 ZŠ Žerotínova Žerotínova 1100 36 703 143 415
3015 ZŠ Lupáčova Lupáčova 1200 1 703 143 416
3016 ZŠ Jeseniova Jeseniova 2400 96 703 143 417
3017 ZŠ Žerotínova Žerotínova 1100 36 703 143 418
3018 ZŠ Žerotínova Žerotínova 1100 36 703 143 419
3019 ZŠ Jeseniova Jeseniova 2400 96 703 143 420
3020 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 421
3021 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 422
3022 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 423
3023 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 424
3024 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 425
3025 ZŠ Lupáčova Lupáčova 1200 1 703 143 426
3026 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 427
3027 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 428
3028 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 429
3029 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 430
3030 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad náměstí Jiřího z Poděbrad 1685 8 703 143 431
3031 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 432
3032 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 433
3033 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 434
3034 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 435
3035 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic náměstí Jiřího z Lobkovic 121 22 703 143 436
3036 ZŠ Jeseniova Jeseniova 2400 96 703 143 437
3037 ZŠ Jeseniova Jeseniova 2400 96 703 143 438
3038 ZŠ Pražačka Nad Ohradou 1700 25 703 143 439
3039 ZŠ Jeseniova Jeseniova 2400 96 703 143 440
3040 ZŠ Pražačka Nad Ohradou 1700 25 703 143 441
3041 ZŠ Pražačka Nad Ohradou 1700 25 703 143 442
3042 ZŠ Pražačka Nad Ohradou 1700 25 703 143 443
3043 ZŠ Pražačka Nad Ohradou 1700 25 703 143 444
3044 ZŠ Jarov V zahrádkách 1966 48 703 143 445
3045 ZŠ Jarov V zahrádkách 1966 48 703 143 446
3046 ZŠ Jarov V zahrádkách 1966 48 703 143 447
3047 ZŠ Jarov V zahrádkách 1966 48 703 143 448
3048 ZŠ Jarov V zahrádkách 1966 48 703 143 449
3049 ZŠ Chmelnice K lučinám 2500 18 703 143 450
3050 ZŠ Chmelnice K lučinám 2500 18 703 143 451
3051 ZŠ Chmelnice K lučinám 2500 18 703 143 452