Staňte se členem okrskové volební komise

Volby do zastupitelstva městské části, do zastupitelstva hl. m. Prahy a volby do Senátu Parlamentu ČR jsou vyhlášeny na 5. a 6. října 2018, případné druhé kolo senátních voleb pak 12. a 13. října 2018.

Máte-li zájem se voleb zúčastnit jako člen volební komise, vyzkoušet si práci při organizaci voleb a při sčítání hlasů a splňujete-li níže uvedené podmínky, přihlaste se.

Požadavky na člena okrskové volební komise:

  • musí být státním občanem České republiky, nebo občanem EU s trvalým pobytem na území ČR,
  • v den složení slibu musí dosáhnout věku nejméně 18 let,
  • musí se zúčastnit všech zasedání komise (úvodní zasedání komisí dne 13. září v podvečerních hodinách; 1. kolo volby; případně 2. kolo volby).

Odměna člena okrskové volební komise při souběhu voleb:

  • předseda 3000,- Kč (+1000,- Kč za případné 2. kolo voleb do Senátu),
  • místopředseda 2900,- Kč (+1000,- Kč za případné 2. kolo voleb do Senátu),
  • člen 2600,- Kč (+700,- Kč za případné 2. kolo voleb do Senátu).

Všichni členové dále obdrží v případě konání druhého kola volby nad rámec zákonné odměny dar od městské části ve výši 1200 Kč.

Zájemci budou do komisí jmenováni 6. září. Po tomto datu budou přijímáni náhradníci. Nahlaste se proto na níže uvedený kontakt co nejdříve.

Pro veškeré informace a přihlášení do okrskových volebních komisí kontaktujte paní Kateřinu Šulcovou na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz nebo telefonicky 222 116 758.