Provoz v mateřských školách Prahy 3 v červenci a srpnu 2018

prázdninový provoz MČ 2018

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění § 3 umožňuje po projednání se zřizovatelem omezit, nebo přerušit provoz mateřské školy podle místních podmínek v měsíci červenci nebo srpnu. Na základě dotazníkového šetření ve všech mateřských školách zřízených MČ Praha 3 byl zjištěn zájem rodičů o provoz v červenci a v srpnu 2018. V této souvislosti a s ohledem na plánované opravy a investiční akce vyslovila Rada MČ Praha 3 svým usenesením. č. 244/2018 souhlas s přerušením provozu mateřských škol zřízených MČ Praha 3.

Provoz v mateřských školách bude obnoven v pondělí 3. září 2018.