Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí na radnici.
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, kancelář č. 031, dne 9. 2. 2016 od 16:00 hodin

P R O G R A M

Zastupitelstva městské části

09. zasedání ze dne 16.02.2016 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice

I.         Pro jednání Zastupitelstva městskéčásti

0. Schválení programu 09. schůze Zastupitelstva městské části

1. Součinnost s Institutem plánování a rozvoje HMP na přípravě, vypsání a průběhu veřejné urbanistické soutěže pro řešení části ploch Nákladového nádraží Žižkov

2. Žádost občanů městské části Praha 3 dle ust. § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, o představení a projednání záměru stavby v Jeseniově 38 v aktuální podobě na jednání Zastupitelstva městské části.

3. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II.        Pro informaci Zastupitelstva městské části