Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

18. 12. 2018 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 11. 12. 2018 od 15:00 hodin.