Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

P O Z V Á N K A

na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

které se bude konat dne 15. 5. 2018 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 031 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, dne 4. 5. 2018 od 14:00 hodin.

Ing. Vladislava Hujová
STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části Praha 3
22. zasedání ze dne 15.05.2018
od 15:00 hodin , velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo
nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

  • 0. Schválení programu 22. schůze Zastupitelstva městské části
  • 1. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 448, který je součástí pozemku parc. č. 1856/3, Ostromečská 3, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1856/33, parc.č. 1856/34 a parc.č. 1856/38, k.ú. Žižkov, Praha 3
  • 2. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 395, který je součástí pozemku parc. č. 1856/2, Ostromečská 5, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1856/35, parc.č. 1856/36, parc.č. 1856/37 a parc.č. 1856/39, k.ú. Žižkov, Praha 3
  • 3. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 511, 431, který je součástí pozemku parc.č. 1829/6, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1829/7, 1829/29, 1829/30, 1829/31, 1829/32, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Jeseniova 15, 17
  • 4. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých
  • bytových jednotek v domě č.p. 508, který je součástí pozemku parc. č. 1829/2, Jeseniova 25, spolu s funkčně souvisejícím pozemkem parc.č. 1842/12, k.ú. Žižkov, Praha 3
  • 5. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 446, 450, 449, který je součástí pozemku parc.č. 1856/4, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1856/7, 1856/27, 1856/28, 1856/29, 1856/30, 1856/31, 1856/32, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Jeseniova 37, 39, 41
  • 6. Odpis poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu
  • 7. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací Odpis poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu

Související dokumenty