Participativní rozpočet – radnice nyní posuzuje 14 návrhů obyvatel

Do 15.3. podávali obyvatelé Prahy 3 svoje návrhy do nového ročníku Participativního rozpočtu – návrhy obyvatel.

Celkem se nám sešlo 14 návrhů, např. návrh na vybudování multimediální učebny pro výuku AJ v ZŠ a MŠ na nám. Jiřího z Lobkovic, vybudování pouličních záhonků, návrh na rekonstrukci sociálního zařízení v chráněné keramické dílně, také na výsadbu stromořadí v Táboritské ulici, dále na zřízení nového přechodu pro chodce v ulici Soběslavská a další, kterými se obyvatelé snaží zvelebit naší městskou část.

Nyní ÚMČ bude posuzovat projekty z hlediska realizovatelnosti a spojí se s autory, se kterými bude diskutovat a řešit případné možné úpravy návrhů. V této fázi se budeme společně snažit dostat projekty do takové podoby, aby je městská část, v případě že uspějí v hlasování, byla schopna zrealizovat.

20. dubna od 18:00 v KC Vozovna proběhne setkání autorů s občany, kde se bude o návrzích diskutovat, autoři budou odpovídat na případné dotazy a budou mít možnost přesvědčit návštěvníky o kvalitě svých návrhů. Zároveň ještě bude prostor projekty vyladit podle podnětů občanů.

Hlasování o návrzích je v plánu v průběhu června.

Přehled všech podaných návrhů je dostupný zde: http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/navrhy-obyvatel/