Na odběrných místech na Vinohradech a Jarově dojde k přerušení dodávky tepelné energie

Na odběrných místech v ulici Písecká (Vinohray) a ulicích Na vrcholu, K lučinám a Nad lukami (Jarov) dojde v červenci k přerušení dodávky tepelné energie.

Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., §76, odst. 4, bod c) přistupuje Pražská teplárenská k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody. 

   www.ptas.cz

 

 

Lokality Termín od - do
Vinohrady - ulice Písecká 7. - 18. července
Jarov bez omezení *
Jarov - oblast ulic Na vrcholu, K lučinám, Nad lukami 13. - 20. července

 

 

 

* v části lokality budou individuální termíny