Dotace 2018

Žádosti se podávají elektronicky na http://dotace.praha3.cz a také v listinné podobě, kterou je nutné také doručit do 30. 11. 2017