Částečné omezení provozu na komunikaci Koněvova

V termínu od 10. do 21. srpna 2017 bude částečně omezen provoz na komunikaci Koněvova, kde bude probíhat souvislá údržba komunikace, a to v lokalitě mezi Vápenkou/Pražačkou a dále Chmelnice.

Jedná se o směr do centra v úseku ulic Hraniční – Nad Ohradou, práce budou probíhat po etapách:

1) Úsek ulic Hraniční - Strážní: doprava bude převedena přes tramvajový pás do protisměru, kde bude dočasně zrušen parkovací pruh a bude zde vedena obousměrná doprava.

2) Úsek ulic Strážní - Loudova: doprava bude vedena dočasně zrušeným parkovacím pruhem.

3) Úsek ulic Loudova - Nad Ohradou: doprava bude převedena přes tramvajový pás do protisměru, kde bude dočasně zrušen parkovací pruh a bude zde vedena obousměrná doprava.

Investorem stavby je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG, a.s.

OOP celé_Stránka_3

OOP celé_Stránka_4

OOP celé_Stránka_5