Aktuální informace týkající se vydávání rybářských lístků s platností na dobu 30 dní a na dobu neurčitou a o novém stanovení správních poplatků 

Od 1.11.2017 nabývá účinnosti vyhláška č. 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. V § 10 odst. 1 je nově stanoveno, že rybářské lístky se vydávají i na dobu neurčitou. Dále dne 1.11.2017 nabývá účinnosti zákon č. 295/2017 Sb., jehož část druhá mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. V položce č. 14, týkající se stanovení poplatků za vydávání rybářských lístků, jsou nově stanoveny poplatky za vydávání rybářských lístků s dobou platnosti na 30 dní – 200 Kč, s dobou platnosti na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let – 1000 Kč a s dobou platnosti na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – 500 Kč.