ZŠ Lupáčova připravila pro seniory kurzy práce s internetem, tabletem a fotografiemi

Základní škola Lupáčova i v letošním školním roce 2015/2016 nabízí seniorům možnost návratu do školních lavic, a to prostřednictvím kurzů zaměřených na práci s technologiemi.

lupáčovkaZákladní škola navazuje na předchozí školní rok, kdy umožňovala zúčastňovat se třech kurzů: „Základy práce s internetem pro začátečníky“, „Základy práce s tabletem pro začátečníky“ a „Prezentační techniky pro babičky“. Statisticky vzato v průběhu minulého školního roku 2014/2015 základní škola poskytla devět kurzů se třemi různými lektory, kteří dohromady odučili 84 hodin pro 116 účastníků. Tyto kurzy probíhaly převážně v druhém pololetí školního roku, ale letos začínáme již v prvním pololetí. Tedy všechny kurzy, které probíhaly v loňském roce, bude možno navštěvovat již od října 2015.

Prvním z kurzů, který je již tradičně oblíbený a i v roce 2015/2016 se nabízí, jsou Základy práce s internetem. Jeho cílem je umožnit účastníkům osvojit si především dovednosti práce s internetem, vyhledávání informací s orientací na jejich důvěryhodnost, práce s webovým prohlížečem pro snadnější práci s internetovými stránkami a práci s elektronickou poštou, tedy využívání emailu. Druhý kurz „Prezentační techniky pro babičky“ se orientuje na práci s fotografiemi, tedy vyhledávání, stahování a ukládání obrázků, včetně jejich úpravy a vytváření z fotek pohlednic s textem. V poslední části kurzu si senioři vyzkouší vytvoření jednoduché filmové smyčky. Oba kurzy probíhají po dobu pěti týdnů v dvouhodinových blocích.

Po tradičně zařazovaných kurzech se ve školním roce 2014/2015 otevřel nově kurz „Základy práce s tabletem pro začátečníky“, kde účastníci získávali dovednosti a vědomosti při práci s dotykovými zařízeními, a to jak po stránce ovládání samotného zařízení i operačního systému. Vzhledem k tomu, že kurz se týká přenosných dotykových zařízení, je možné přinést i svůj tablet a učit se ovládat přímo vlastní zařízení. Tento kurz je určen převážně pro úplné začátečníky, kteří s tablety nemají žádné zkušenosti, proto bude v letošním školním roce otevřen i kurz „Pracujeme s tabletem“, kdy se již předpokládají určité základní běžné dovednosti práce s dotykovým zařízením. Nově připravený kurz se orientuje na efektivní práci s tabletem při komunikaci s okolím, multimédia a výběr aplikací dle své preference a potřeb. Oba kurzy probíhají po dobu 4 týdnů v dvouhodinových blocích.

Přihlášení do kurzu se uskutečňuje prostřednictvím zápisu do archu na vrátnici školy (Lupáčova 1/1200, Praha 3), kde se zároveň i vyberete termín začátku kurzu. Dále je možné přihlásit se prostřednictvím kontaktní osoby na Mgr. Petry Vaňkové (email: vankova@lupacovka.cz, tel.: 777 47 86 57). Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách pod vedením RNDr. Lenky Pítrové (středa - Základy práce s internetem pro začátečníky), Mgr. Petry Vaňková (středa – Základy práce s tabletem pro začátečníky, Pracujeme s tabletem) a Mgr. Karla Znamenáčka (úterý - Prezentační techniky pro babičky).