Výsledky hlasování druhého ročníku Participativního rozpočtu Prahy 3

Posledním červnovým dnem skončilo hlasování druhého ročníku Participativního rozpočtu, kterého se zúčastnilo 1 182 hlasujících. Z devíti návrhů, které postoupily do hlasování, bude realizováno celkem sedm.

logoHlasování probíhalo od 1. 6. do 30. 6. a  zapojila se do něj především střední generace mezi 25 – 44 lety žijící na Žižkově. Městská část Praha 3 podpoří vybudování skateparku na Pražačce, dovybavení dětského hřiště pítkem a mobilní toaletou na jižním svahu parku Parukářka. Bude se rekonstruovat toaleta a umývárna chráněné keramické dílny nebo se upraví zeleň před ZŠ Jeseniova nebo i prostor u dětského hřiště Horní Stromka. V základní škole na nám. Jiřího z Lobkovic bude vytvořena multimediální učebna anglického jazyka.

„I druhý ročník Participativního rozpočtu se setkal s velkou odezvou obyvatel Prahy 3. Těší mě, že místo, kde žijí, jim není lhostejné a zajímají se o to, jak ještě víc zvelebit naši městkou část,“ uvedl zástupce starostky Jan Materna.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

jpg