Startují semináře pro žadatele o dotace

V úterý 17. října se uskuteční první seminář pro žadatele o dotace. Druhý bude následovat 18. října.

Oba semináře se konají v 17:00, v sále zastupitelstva MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, 1. patro. Je nutné se na ně předem registrovat. Registrační formulář je k dispozici zde.

Dotační programy pro rok 2018 zahrnují následující oblasti: památkovou péči, životní prostředí, kulturu, tělovýchovu a sport, sociální oblast a zdravotnictví, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Termín pro podávání žádostí je od 1. do 30. listopadu. Usnesení, bližší informace a kontaktní osoby pro jednotlivé oblasti dotačních programů naleznete zde.