Radnice jednala o projektu dodávky vody v náhradním balení

V pondělí 9. října zavítali na žižkovskou radnici zástupci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Starostce městské části Prahy 3 Vladislavě Hujové a členům bezpečnostního grémia představili projekt dodávky vody v náhradním balení.

Projekt balené vody v sáčcích slouží jako doplněk náhradního zásobování pitnou vodou v případě výluk či havárií. Primárně je určen pro školy, školky, zdravotnická zařízení, domovy seniorů a také pro držitele TP, ZTP a ZTP/P, kterým je balená voda přinesena na jimi zvolené místo. Předpokladem je přerušení dodávky pitné vody na delší dobu než 5 hodin. S distribucí pitné vody bude PVK pomáhat smluvní partner – všechny osoby, které budou zajišťovat donesení vody, se musí prokázat průkazem. IMG_0061

Podmínkou pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P je registrace služby SMS INFO, prostřednictvím formuláře, který v podobě dokumentu pdf žadatelé naleznou zde. Registrační formulář lze také vyzvednout na recepcích ÚMČ Praha 3.

IMG_0039Registrace je nutná kvůli zaslání informace ve formě sms zprávy: „Voda PVK: máte-li zájem o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny od obdržení této zprávy.“  Po potvrzení této zprávy začne, v době od 9 do 21 hodin, distribuce sáčků s pitnou vodou na zájemci zaregistrované adresy.

Objem jednoho sáčku činí 2 litry vody. Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny čipy, čímž lze sledovat jejich přesnou polohu od výrobní linky, přes sklady, až do samotné distribuce. „Letos jsme vyrobili 227 kontejnerů balené pitné vody. Využili jsme 184 kontejnerů při 64 haváriích na vodovodní síti,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.IMG_0057

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité folie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

Do projektu jsou zapojeny i Praha 2, Praha 6, Praha 13, Praha 15, Praha 16 a městská část Březiněves.

Bližší informace o projektu se zájemci dozví na webových stránkách www.pvk.cz nebo na tel. 840 111 112.