Rada městské části určila na své schůzi kompetence starosty, místostarostů a členů RMČ v oblasti samostatné působnosti

Zástupci nové koalice, která vzešla z poslední schůze Zastupitelstva městské části Praha 3, stanovili na svém prvním jednání rady městské části nově kompetence starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 3.

IMG_0006_retuš_edited

Kompetence členů Rady městské části Praha 3 

Starosta, uvolněný člen ZMČ
Alexander Bellu /Koalice pro Prahu 3/

 • zastupování městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti
 • krizové řízení a bezpečnost
 • kontrolní oblast
 • reprezentační akce městské části Praha 3
 • zahraniční vztahy
 • informatika a webové stránky
 • strategické plánování
 • majetek

Místostarosta, uvolněný člen ZMČ
Jan Materna /TOP09 a STAN/

 • finance (rozpočet, pohledávky)
 • životní prostředí
 • privatizace 

Místostarostka, uvolněný člen ZMČ
Lýdia Říhová /Koalice pro Prahu 3/

 • školství a volný čas dětí a mládeže
 • spolková činnost a neziskové organizace
 • dotační politika

Místostarosta, uvolněný člen ZMČ
David Gregor /ČSSD/

 • sociální záležitosti a zdravotnictví
 • národnostní menšiny
 • drogová problematika
 • komunitní plánování
 • bytová politika 

Místostarosta, uvolněný člen ZMČ
Ivan Holeček /ČSSD/

 • investice
 • městská část Praha 3 v roli akcionáře

Místostarosta, uvolněný člen ZMČ
Tomáš Mikeska /TOP09 a STAN/

 • územní rozvoj
 • vnější vztahy a komunikace 

Člen Rady MČ, uvolněný člen ZMČ
Mojmír Mikuláš /Koalice pro Prahu 3/

 • doprava
 • hospodaření s nebytovými prostory

Člen Rady MČ, neuvolněný člen ZMČ
Radek Hlaváček /ČSSD/

 • kultura a oblast turistického ruchu
 • ochrana památek 

Člen Rady MČ, neuvolněný člen ZMČ
Irena Ropková /ČSSD/

 • sport a tělovýchova 

Koaliční smlouva je k nahlédnutí ZDE.