Přihlaste se do kompostovacího programu

MČ Praha 3 v rámci 40. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020. Projekt nese název „ Městská část Praha 3 kompostuje“.

obrázek komposteryVýběrová komise Státního fondu životního prostředí ČR rozhodla o podpoře tohoto projektu.

Usnesením Rady městské části Prahy 3 č. 429 ze dne 20. 6. 2017 přešla realizace projektu na Správu zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Účastníci projektu mohou být jak osoby fyzické, tudíž občané, ale i osoby právnické, tedy – SVJ, družstva vlastníků a firmy. Pro možnost zapojení se do projektu je třeba vyplnit přihlášku a splnit dané podmínky. Informace naleznete také na na stránkách Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. – www.szmpraha3.cz

 V současné době zbývá pro zájemce už jen 102 ks kompostérů o objemu 650 litrů a 36 ks kompostérů o objemu 1050 litrů, tak na nic nečekejte a přihlaste se do projektu!

Neváhejte a kompostujte!

Dotazy k přihláškám rádi zodpovíme na telefonním čísle +420 777 357 492.

                                                                                                                                                                                                                              Petra  Kalincová

Přihláška do kompostovacího programu:

PŘIHLÁŠKA - MČ Praha 3 Kompostuje