Praha 3 pořídila desítky resuscitačních zařízení na záchranu lidského života

Tři přístroje na oživení a třicet kyslíkových inhalátorů nakoupila žižkovská radnice zařízením pro seniory a mateřským a základním školám. Jako první obdrželi záchranný set zaměstnanci Domova pro seniory v Habrové ulici.

204952_101008_def_1.jpg

Vybrané organizace zřizované městskou částí Praha 3 získají v podobě moderních záchranných zařízení účinný prostředek k ošetření akutních stavů. Tři kompletní resuscitační sety a tři desítky kyslíkových inhalátorů, jež žižkovská radnice nakoupila za téměř tři sta tisíc korun, tak výrazně zefektivní pomoc lidem v přímém ohrožení života. 

„Tato zařízení umožní poskytnout účinnou a hlavně rychlou pomoc lidem, kteří se ocitnou v krizové situaci, kdy jde doslova o minuty. Tomu sice nikdy úplně předejít nelze, defibrilátory i kyslíkové přístroje ale mohou výrazně zvýšit šanci na přežití do dojezdu záchranné služby a městská část se proto rozhodla rozmístit je všude tam, kde by jich mohlo být potřeba,“ vysvětlila starostka třetí městské části Vladislava Hujová, která v polovině února předala spolu s místopředsedkyní komise sociální a zdravotní Jaroslavou Sukovou jeden ze záchranných setů personálu Domova pro seniory v Habrové ulici.

204951_101007_def_2.jpg

Další dva resuscitační sety radnice umístí do domů s pečovatelskou službou v Roháčově a Krásově ulici. Třicet kyslíkových inhalátorů pak poputuje do mateřských a základních škol v třetí městské části. „Používání přístrojů bude předcházet odborné proškolení personálu, které v zařízeních pro seniory i ve školách a školkách zajistí dodavatelská firma,“ připomněl Milan Jančálek, vedoucí oddělení krizového řízení a informační služby na žižkovské radnici.

Výhodou resuscitačních setů, které tvoří automatický externí defibrilátor včetně kyslíkového zdroje, je fakt, že jejich prostřednictvím může účinnou první pomoc lidem v nouzi poskytnout i naprostý laik. Včasné použití samotného defibrilátoru přitom podle některých odborníků zvyšuje šanci na přežití až dvojnásobně. Kyslíkový inhalátor pak slouží nejen při samotné resuscitaci, ale také při dalších akutních stavech, jako je dušnost, traumatický stav či bolest na hrudi.