Pozvánka na 2. veřejnou debatu k projektu Parková čtvrť - Tranformace severní části Nákladového nádraží Žižkov

Starostka Vladislava Hujová Vás zve na 2. veřejnou debatu k projektu Parková čtvrť – Transformace severní části Nákladového nádraží Žižkov, která se koná 21. března od 18 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva městské části.

Projekt představí autor urbanistické studie doc. Ing. arch. Jakub Cigler, předseda představenstva společnosti Central Group Mgr. Dušan Kunovský, LL.M. a generální ředitel společnosti Central Group Ing. Ladislav Váňa. Širší souvislosti projektu představí Ing. Jitka Jeřábková, která je garantem území Prahy 3 v KPU IPR Praha.

Plakát-A1-debata CG_2018