Povinnosti chovatelů psů

Majitelé psů nemají povědomí o povinnostech týkajících se přihlašování psa. Vyplývá to z terénních šetření Městské policie, která namátkově provádí kontroly na území MČ Prahy 3. Proto následující řádky věnujeme této problematice.

Od 1. ledna 2004 je v platnosti vyhláška hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, podle které je každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem. Zároveň je chovatel povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy. IMG_0257

Stane-li se, že zvíře uteče a následně dojde k jeho odchytu, je Městská policie schopná díky mikročipu mnohem rychleji dohledat majitele zvířete v příslušné databázi. V terénu se ale často setkáváme s tím, že pes je sice označen mikročipem, jak stanovuje vyhláška, ale jeho chovatel není zaregistrovaný v evidenci chovatelů psů. Mnozí se totiž domnívají, že samotná aplikace mikročipu je dostatečným úkonem, avšak samotný mikročip není nositelem informací o majiteli, ale obsahuje pouze identifikační číslo. Aby mikročip IMG_0514začal plnit svou plnohodnotnou funkci, je zapotřebí, aby se chovatel zdarma zaregistroval do evidence chovatelů psů vedenou Magistrátem hl. m. Prahy.  Za nesplnění těchto povinností, navíc hrozí chovateli pokuta až do výše 50.000 Kč.

Apelujeme proto na všechny majitele psů, aby mysleli na dobro svých zvířat a nechali je označit mikročipem, a zvláště aby se zaregistrovali do evidence chovatelů psů. V případě zatoulání se Vašeho psího kamaráda, budete mít větší šanci na jeho rychlý návrat domů.

Veškeré informace týkající se evidence psů, naleznete na www.praha3.cz v sekci „Potřebuji vyřídit“ nebo Vám budou ochotně sděleny na oddělení životního prostředí u Bc. Terezy Maršálkové, tel. 222 116 363.