Vyjádření k farmářskému tržišti

Vyjádření k situaci ohledně farmářského tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Definitivně jsem se rozhodla, že smlouvu se společností World Production, s. r. o., nepodepíši vzhledem k tomu, že by mohly vzniknout pochybnosti, zda neměla být zvolena forma koncesního řízení na provozovatele farmářského tržiště. Nyní čekám na návrh řešení této situace, které předloží místostarosta Alexander Bellu, odpovědný radní v této věci, na příštím jednání Rady MČ.

Prioritou pro mě je nyní to, aby mohl být zahájen provoz farmářského tržiště, jakmile to dovolí počasí, a aby zůstala zachována skladba farmářů a prodejců, a trhy tak mohly nabídnout občanům to, na co byli doposud zvyklí.

Petice, jak již bylo avizováno, bude projednána na mimořádném Zastupitelstvu MČ dne 24. ledna 2017.


                                                                                                                                              Vladislava Hujová
                                                                                                                                                      starostka