Druhá debata o projektu Domu sociálních služeb

Představitelé radnice znovu diskutovali s veřejností o architektonickém návrhu na výstavbu Domu sociálních služeb, který Praha 3 plánuje postavit na svém pozemku v místě bývalých jeslí v ulici K Lučinám na sídlišti Chmelnice. Podle statistik je totiž Praha 3 městskou částí s třetím největším podílem osamělých osob nad 65 let (52,5%).

Debaty se zúčastnili zástupci starostky Ivan Holeček, zodpovědný za oblast investic, a David Gregor, který má na starosti sociální oblast. Za autory návrhu byli přítomni architekti Jan Fousek a Daniel Pexa z ateliéru FADW. _DSC4467001

Architekti z ateliéru AFDW prezentovali upravený projekt. Ten má v aktuální verzi kapacitu 127 lůžek, z toho118 lůžek pro trvale ubytované klienty a 9 míst pro klienty denního stacionáře. Oproti předchozímu návrhu na úkor lůžek přibyly prostory pro rehabilitaci a další přidružené provozy, zvětšilo se zázemí pro zaměstnance i vyžití klientů. Namísto části nebytových prostor se zvětšil rozsah zeleně. „Zachovali jsme parkovou část pro veřejnost, část zahrady pak bude přiléhat k objektu a sloužit jako zahrada pro klienty,“ popsal architekt Jan Fousek.

_DSC4477001Návrh Domu sociálních služeb má mít čtyři nadzemní podlaží s lůžkovou částí pro seniory a pobytovou střechou s terasou, v přízemí domu se počítá s kavárnou a společenskými prostory nejen pro klienty, ale též pro veřejnost z okolí. Na setkání v sálu Střední odborné školy stavební a zahradnické se sešly asi čtyři desítky lidí, žijících převážně v sousedství plánované stavby. Naprostá většina z nich kritizovala objem stavby, který se oproti dříve představenému návrhu nezmenšil. „Zrušte kavárnu a snižte budovu o jedno patro,“ zaznělo od diskutujících. „Centrum _DSC4480001společného setkávání nechceme, v Praze je kaváren dost.“ Lidé se domnívají, že by stavba narušila chod sídliště, které si nyní žije vlastním životem. „Před 15 lety jsme si do vlastnictví pořídili byty, a vy nám tam teď vystřihnete budovu, která bude vyšší než naše, a znehodnotíte náš majetek. Zhorší se nám kvalita bydlení,“ zněly další argumenty.

_DSC4474001Architekt Daniel Pexa však přítomné upozornil na to, že stavba je ve všech aspektech v souladu s územním plánem, s velkou rezervou splňuje požadavky nových Pražských stavebních předpisů i doba oslunění okolních domů je nad předepsanými limity. Z dopravně inženýrské studie také vyšlo, že se by se dopravní zátěž v lokalitě zvýšila pouze o 6 %. Zástupce starostky Ivan Holeček zopakoval, že jde o strategické rozhodnutí městské části, jehož cílem je umožnit občanům Prahy 3 důstojně dožít v lokalitě, na kterou jsou celý život zvyklí. Na dotazy, proč dům nelze nepostavit, jinde, uvedl, že Praha 3 nevlastní jiný pozemek, na kterém by dům mohla realizovat a že projekt splňuje všechny normy. K návrhům na další zmenšení lůžkové kapacity zástupci Prahy 3 uvedli, že projekt je na hranici toho, aby byl provozuschopný a ekonomicky životaschopný.

Projekt na výstavbu Domu sociálních služeb bude nyní posuzovat výbor pro územní rozvoj městské části a rozhodne, zda jej doporučí radě ke schválení. Nad rámec povinností by jej mělo schvalovat zastupitelstvo městské části.

                                                                                                                                                                                             Katka Maršálová

                                                                                                                                                                                       Foto: Radko Šťastný

Fotogalerie