Výzva sportovním a tělovýchovným organizacím

MČ Praha 3 se chystá z důvodu maximální transparentnosti financování sportu zajišťovat podporu sportovních a tělovýchovných organizací formou speciálních grantových programů.

Tyto grantové programy budou určeny pro sportovní a tělovýchovné organizace, které sídlí a působí na území MČ Praha 3.
 
Z tohoto důvodu žádáme všechny zástupce těchto organizacích, aby zaslali do 15.2.2013 následujícící údaje: název a sídlo organizace, sportovní zaměření a počet členů
na adresu:
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Mgr. Ludmila Knížková
Odbor školství a zdravotnictví
Lipanská 9, Praha 3
E-mail:ludmilakn@praha3.cz