Výstava Tři v Galerii pod radnicí

V únoru zveme do Galerie pod radnicí na výstavu Tři, výstavu tří umělců Emilie, Karla a Petra Tomanových.

Vernisáž výstavy proběhla 7. února za přítomnosti radní Lucie Vítkovské. Výstava potrvá až do 28. února. DSC_7249

EMÍLIE TOMANOVÁ

Vystudovala AVU v grafickém ateliéru u prof. Pukla. Zabývala se převážně volnou grafickou tvorbou – preferovala jednoznačně lept a suchou jehlu, nebo kombinaci obou technik. Charakteristickým  prvkem  její tvorby je romantismus a poetičnost. Motivy, k nimž se často vracela – slunce, strom, jablko, pták, ryba, loď, ostrov – jsou takřka  jejími  heraldickými  znaky. Její grafika vznikala z vnitřní potřeby a v okamžiku, kdy došla k poznání, že její tvorba už není v souladu s jejím cítěním, neopakovala sama sebe – šla svojí cestou.Přesto, že se zabývala volnou grafickou tvorbou – vytvořila několik příležitostních grafik a ilustrovala též několik knih  např. k Rimbaudovu Opilému korábu, Baladám Francoise Villona a ke knize Anny Achmatovové Tvůj bílý  dům. A ačkoliv se živým zájmem sledovala soudobé výtvarné umění, stále zůstávala sama sebou.

DSC_7255KAREL  TOMAN

Vystudoval  AVU v grafickém ateliéru u prof. Sychra a prof. Pukla. Námětový obsah tvorby je značně pestrý. Z počátku se věnoval dřevorytu, později barevné litografii, která se stala jeho  nejoblíbenější technikou  v níž kreslil scénky z Italské Commedie Dell´Arte, postavy v různých dobách a situacích, historické, komediální, fantastické. Díky jeho znalosti vojenské historie uniforem a zbraní, která byla ohromující, se z něj postupem  doby  stal skutečný odborník. Je autorem několika publikací zabývajících  se touto tématikou. Jeho dalším tématem, které kresebně rád ztvárňoval, byly bytosti z pohádek a stvoření vyrostlá jeho fantazie, ze snů, které si po celý život zaznamenával. Tato stvoření pocházela z hlubin moře a země a často varovala před důsledky nezvládnutých možností vědy a techniky. Byl jedním z nejvýznamnějších ilustrátorů dobrodružné literatury.

PETR TOMAN DSC_7206

Vystudoval AVU v grafickém ateliéru u prof. Čepeláka. Věnuje se volné grafické tvorbě, tvoří  technikou hlubotisku  v níž dává přednost čárovému leptu, suché jehle nebo jejich kombinaci. K jeho oblíbeným motivům dlouhodobě patří zpodobnění života na železnici, její historie, viadukty, vlaky, lokomotivy. Dále se zabývá sakrální tématikou. Má rád stará boží muka, kapličky, přitahují ho místa, která postupně zanikají (např. pražské periférie). Mezi jeho první grafické práce patřil cyklus zobrazující oblast v okolí libeňského přístavu, nebo dnes již neexistující část starého Žižkova v okolí Komenského náměstí. Všechna tato místa již také několik desetiletí  podrobně fotograficky dokumentuje.