Výchova k toleranci na školách v Praze 3

Na devíti základních a třinácti mateřských školách v Praze 3 proběhly od října do prosince loňského roku semináře zaměřené na výchovu k toleranci vůči kulturní a společenské rozmanitosti a proti xenofobii a rasismu.

139919_59882_vychova_k_toleranci_MG_5334.jpg

Náplní seminářů bylo utváření pozitivních postojů a názorů dětí různých věkových kategorií. Hlavními tématy byly otázka identity, vlastní já jako součást společnosti, rozmanitost společnosti a okolí, předsudky, stereotypy nebo diskriminace.

Semináře, v podobě her nebo diskuzí, v celkovém rozsahu 180 hodin zajišťovala obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, která připravila tři varianty výuky pro různé věkové kategorie - předškolní děti a žáky prvního a druhého stupně základních škol.

Program byl realizován jako součást emergentního projektu Městské části Praha 3 „Poznáním k vzájemné toleranci“ zaměřeného na integraci cizinců, který byl financován Ministerstvem vnitra ČR se spoluúčastí třetí městské části.