Vlastní limity překonaly na horách děti z nízkoprahových klubů ze Žižkova

Další výjezd pro mládež ohroženou rizikovým chováním, tentokrát do kopců Jizerských hor, uspořádaly poslední víkend před Vánocemi nízkoprahové kluby Husita a Beztíže. Akce navazující na letní tábor v rámci projektu „Kluby pro Žižkov“ pořádaná za podpory Městské části Praha 3 a Magistrátu hlavního města Prahy se uskutečnila již počtvrté.

„Pro preventivní program jsme tentokrát zvolili aktuální téma vztahů a sexuality,“ upřesnil David Odstrčil z Klubu Beztíže. „Toto ústřední téma pak sloužilo jako odrazový můstek pro volbu všech her, diskuzí a zážitkových aktivit,“ doplnila Michaela Burdová z Klubu Husita. Klienti si tak zážitkovou formou kresby, skupinové práce, hraní scének, mohli osahat sporná a tabuizovaná témata ve vztazích, sebepojetí, sexualitě a partnerství. Vždy bezpečně zarámovaná sociálními pracovníky nízkoprahových klubů.

Díky projektu MČ Praha 3 „Kluby pro Žižkov“, který se uskutečnil rovněž za finanční podpory hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality, děti mohli strávit dopoledne na běžkách ve stopách Jizerské padesátky. Většina z nich na lyžích stála poprvé, a pod vedením instruktora Vojty Kračmara ujela na trati více než pět kilometrů. „Sice se hodně nadávalo a skuhralo, ale zpětně to pro děti byl nejlepší zážitek víkendu,“ dodal Tomáš Klumpar, garant projektu z Klubu Beztíže.

Nízkoprahové kluby ze Žižkova, Beztíže a Husita se věnují práci s mladými lidmi, jež jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně rizikovými faktory. Cílem klubů je pomoc v tíživých životních situacích, snižování rizikového chování a nabídka smysluplného trávení volného času. Posláním těchto registrovaných sociálních služeb je podpora mladých lidi v jejich seberealizaci, dospívání a zapojení do společnosti.