V Praze odstartovala bezplatná wifi na zastávkách fb