Fotbalový turnaj Pohár Františka Josefa I.

Pohár Františka Josefa I. - fotbalový turnaj dětí mateřských a základních škol pořádaný k příležitosti 136. výročí povýšení Žižkova na město.