Den Země 2010

Stovky návštěvníků, především dětí, se zúčastnily programu ke Dni Země, který připravila třetí městská část ve středu 21. dubna na Havlíčkově náměstí. Po celý den mohly nejen děti v parku na Havlíčkově náměstí navštívit informační stánky a otestovat svoje znalosti týkající se ochrany přírody a životního prostředí. Návštěvníci si také prohlédli a seznámili se s výrobky Fair Trade a biopotravinami. Nechyběla ani ukázka knih s ekologickou tematikou. Přednášeli známý publicista Václav Cílek, psychiatr Martin Anders a hydrolog Václav Janda.