Veřejnost nesouhlasí s prodejem bytů pod cenou

Drtivá většina obyvatel Prahy 3 souhlasí s privatizací obecních bytů v naší městské části, většina z nich se však také domnívá, že privatizace by neměla být prováděna překotně. Většina dotázaných se však také vyslovila proti přehnaným slevám a zvýhodňování některých nájemců při privatizaci před lidmi, kteří již svůj byt v privatizaci koupili. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění k privatizaci obecních domů agentury Westminster.
 
S privatizací obecních bytů souhlasí více než tři čtvrtiny obyvatel Žižkova i Královských Vinohrad, více než polovina respondentů na tuto otázku odpověděla s plnou rozhodností. Největší podíl příznivců privatizace je mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním. Že je mezi lidmi velká touha vlastnit a spravovat své bydlení ukázala i druhá otázka. Drtivá většina, celkem 84 procent, dotázaných preferuje soukromé vlastnictví před obecním bydlením. Jednotná však veřejnost již není v otázce, zda je privatizace vhodným způsobem hospodaření s obecním majetkem. Souhlas zde vyslovilo jen 47 procent.
„Výzkum ukazuje, že privatizace, kterou jsme na počátku devadesátých let jako první radnice v postkomunistickém Československu prosadili, byla krokem správným směrem. Léta jsme privatizační proces hájili před útoky, protože jsme vždy věřili, že občan, který pečuje o svůj majetek, je nejlepším hospodářem. Dnes podpora veřejnosti ukazuje, kde byla pravda,“ uvedl k tomu radní Pavel Hurda.
Průzkum zadala žižkovská radnice v souvislosti s novou privatizační etapou, kterou provázejí petiční akce nájemců z privatizovaných domů. Ti žádají především výrazně vyšší slevy z cen, které stanoví znalecké posudky. Podle pravidel, které schválilo zastupitelstvo třetí městské části, je nájemcům poskytována dvacetiprocentní sleva, nátlaková sdružení však požadují slevy až 84 procent. Hlavním smyslem průzkumu bylo proto zjistit, jak se k těmto požadavků staví celá veřejnost v naší městské části.
Zde se nadpoloviční většina občanů vyslovila proti požadavkům signatářů petic, které by výrazně ovlivnily rozpočet městské části. Proti požadavkům petic se vyslovilo 55 procent dotázaných, většině se také nezamlouvá myšlenka, že by nájemci domů, které procházejí privatizací v současnosti, byli takto výrazně zvýhodněni oproti těm, kteří své byty odkoupili v minulosti. Zde bylo proti 57 procent dotázaných.
Většina občanů Prahy 3 se také vyslovila proti překotné privatizaci. Pro postupný prodej obecních bytů byly téměř tři čtvrtiny dotázaných, jen osm procent prosazovalo hromadné odprodeje. Stávající tempo privatizace vyhovuje 48 procentům obyvatel, o čtyři procenta více je s ním nespokojeno, rozhodný nesouhlas s rychlostí prodeje však vyjádřilo jen 15 procent respondentů.
„Radnice rozhodně nemá zájem jakkoliv privatizaci oddalovat. Lidé si však často neuvědomují, o jak složitý majetkoprávní proces se jedná, kolik úkonů privatizaci každého domu provází a kolik zákonných podmínek musíme splnit, aby nějakou drobnou chybou nevznikly majitelům bytů následné potíže. Názor veřejnosti nicméně vnímáme a snažíme se privatizační proces maximálně akcelerovat. Pracovníci Odboru majetku pracují v současné době na plné obrátky. Moc jim však nepomáhá, když místo privatizace musejí zpracovávat odborné posudky k požadavkům a peticím, a to i v případě, kdy tyto požadavky zjevně postrádají elementární ekonomickou logiku a jsou v rozporu s platnými zákony,“poznamenal k tomu místostarosta Zdeněk Lochman.
-jas-
 
22561_2477_file
 
 
22579_2477_file22579_2477_file (1)22579_2477_file (2)