V roce 2014 klesl počet trestných činů na území Prahy 3

Ze zprávy o bezpečnostní situaci ve správním obvodu Prahy 3 zpracované Obvodním ředitelstvím policie Prahy III vyplývá, že v loňském roce ubylo trestných činů o 14,7 %.

V roce 2014 bylo na Praze 3 zjištěno 3358 trestných činů, z toho bylo objasněno celkem 1210 případů. Objasněnost tak činí 36 %. Celkově způsobená škoda přesáhla částku 732 814 000 Kč. Při porovnání nápadu trestné činnosti vyplývá, že vyšší trestná činnost je na území Místního oddělení Policie Žižkov (61%) než na Místním oddělení Policie Jarov (39%). Do statistiky je zahrnuta majetková trestná činnost, které bylo v loňském roce nejvíce, následují krádeže vloupáním, hospodářské kriminalita, násilná trestná činnost a ostatní kriminální činy jako výtržnictví, sprejerství, opilství. Nejnižší nápad je zaznamenán na úseku mravnostní trestné činnosti. Na výsledcích objasněnosti se velkou měrou podílí kriminální služba, jejíž podíl činí 61 %. V současné době je na MOP Jarov zařazeno 45 policistů a na MOP Žižkov 54 policistů pořádkové služby.

Přestože místní oddělení policie Žižkov patří k nejzatíženějším útvarům Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, ze statistik vyplývá, že trestné činnosti na území Prahy 3 je méně než v předchozích letech. Podle vyjádření starostky Vladislavy Hujové tomu napomohlo i rušení výherních loterijních terminálů, jichž od roku 2010 ubylo téměř o 75 %. K objasněnosti řady případů trestné činnosti přispělo i 30 kamer Městského kamerového systému. V oblasti pokryté kamerovým systémem je nápad trestné činnosti mnohem nižší, krádeže a narušení veřejného pořádku lze podchytit v samém počátku a zabránit v jejím dalším pokračování.  „Na základě doporučení  PČR  a Městské policie je v plánu instalovat nové kamery na Žižkově náměstí a Kostnickém náměstí“ uvedl Milan Jančálek z Oddělení krizového řízení a informační služba.