Tři králové opět koledovali na žižkovské radnici

S přáním do nového roku a s prosbou o příspěvek navštívili Tři králové žižkovskou radnici, kde na ně ve vestibulu čekali zástupci třetí městské části, aby jim do kasiček přispěli na dobrou věc.

Do 14. ledna se koná Tříkrálová sbírka, v rámci níž můžete potkat na padesát tisíc koledníků v kostýmech Tří králů, kteří dle starého IMG_0989obyčeje chodí od domu k domu a vybírají příspěvky pro pomoc potřebným. I letos Tři králové zavítali na žižkovskou radnici, kde za doprovodu studentů Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy zazpívali a popřáli všem mnoho štěstí do nového roku, za což si vysloužili dary od starostky Vladislavy Hujové,  jejích přítomných zástupců Davida Gregora, Ivana Holečka, Lucie Vítkovské, Janem Maternou, radní Jaroslavy Sukové.a také zaměstnanců městské části.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnicnou akcí u nás, kterou každoročně pořádá Charita České republiky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

O tom, jak lze přispět do Tříkrálové sbírky, se můžete více dozvědět zde.