Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo dotace pro rok 2016

Zastupitelé na svém zasedání 22. března 2016 schválili finanční prostředky formou dotací z dotačního fondu a formou bezúročných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje.

Dotační systém MČ Praha 3 je prioritně zaměřen na široké spektrum veřejných sociálních, zdravotních, kulturně výchovných, volnočasových a ekologických aktivit všech věkových a sociálních skupin obyvatel.
Jednotlivé dotační programy byly podpořeny takto:

  • v dotačním programu pro oblast kultury bylo mezi 63 projektů rozděleno 4,365 mil. Kč,
  • v dotačním programu pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo mezi 50 projektů rozděleno 3,166 mil. Kč,
  • v dotačním programu pro oblast tělovýchovy a sportu bylo mezi 60 projektů rozděleno 4,379 mil. Kč,
  • v dotačním programu pro oblast životního prostředí bylo mezi 20 projektů rozděleno 833 tis. Kč,
  • v dotačním programu pro sociální oblast a zdravotnictví bylo mezi 54 projektů rozděleno 5,228 mil. Kč.

Mezi úspěšné žadatelé, kteří řádně splnili podmínky některého z pěti dotačních programů, bylo rozděleno téměř 18 mil. Kč z celkové částky asi 19,67 mil. Kč, kterou tvoří finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu běžného roku ve výši 4 % běžných výdajů. Zbylé finanční prostředky ve výši téměř 1,7 mil. Kč budou k dispozici na poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační tituly. Tyto prostředky byly vyčleněny v souladu se zásadami a ve smyslu ustanovení §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Schválené dotace MČ Praha 3 v roce 2016

Oblast tělovýchovy a sportu

Schválená výše dotace v Kč
„FlowSchool“ – Podpora handicapovaných sportovců 154000
„FlowSchool“– Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení 96000
ARTEKO – Beachvolejbalový turnaj 10000
BLK Slavia Praha – Podpora dětí a mládeže, výuka basketbalu, osvojení basketbalových dovedností 82000
BLK Slavia Praha – Velikonoční turnaj basketbalových školiček 41000
BLK Slavia Praha – 3rd Slavia International Woman Trophy 41000
Box club Bigboard Praha – Podpora významných sportovních akcí 51000
CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV o.s. – Sport dostupný pro všechny 20000
CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV o.s. – Kvalifikovaný trenér – úspěšná příprava 10000
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Mistrovství světa v LRU na plavanou a Mezinárodní Mistrovství ČR 82000
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Mlaďoši – družstvo II. ligy v LRU na plavanou 51000
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna – Sportem za zdravím, zážitky a novými kamarády 82000
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna – Žižkovská stuha 2016 XXXX. ročník 31000
Divadlo v parku o.p.s. – Velký koloběžkový závod 20000
Cheer Academy, z.s. – Cheer Academy – žádost o podporu dětí a mládeže 80000
Cheer Academy, z.s. – Cheer Academy – nájmy tělovýchovných zařízení 20000
JULIUS, o.s. – DUO 82000
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2016 31000
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 51000
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Sportovní akce KNH Spoje Praha v roce 2016 20000
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Trenéři KNH Spoje Praha v roce 2016 31000
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Praha, pobočný spolek – Krajská kola Prahy ve vybíjené žáků a žákyň 4. a 5. tříd 5000
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Rozšiřování dovedností mistra Kung-Fu 15000
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Semináře 10000
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Vybavení 36000
Kutil gym box club fitness – Podpora dětí a mládeže 230000
My.Aktivity o.p.s. – Sportovní hry pro seniory Prahy 3 62000
My.Aktivity o.p.s. – Sobotní atletické kempy pro děti 124000
My.Aktivity o.p.s. – Příměstské sportovní tábory 98000
Orel jednota Praha  - Balkán – příspěvek na provoz tenisového klubu 300000
Orel jednota Praha - Balkán – Příspěvek na nájmy sportovních zařízení pro tenisový klub Orel jednota Praha-Balkán 100000
Raptor Dojang, z.s. – Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3 77000
Sdružení pro mimoškolní aktivity SPORT – Boxerský turnaj „Box pod otevřeným nebem“ 90000
Senior fitnes, z.s. – Všestranná pohybová příprava dětí MČ Praha 3 41000
Smart Running z.s. – Běžecká škola Prahy 3 72000
Spolek ULIČNÍK GYM SPORT – Provoz Uličník gymu 62000
Spolek ULIČNÍK GYM SPORT – Judo dětem 41000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Jarní běhy mimo dráhu 40000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Soutěžní pohár „Jesky“ pro přípravky a žactvo 30000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Prázdninové léto s „JESKOU“ 60000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Mámo, táto zkus to taky! 20000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Adventní soutěžení 10000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Trenérský seminář 20000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Doprava na závody a soustředění 90000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – KIN-BALL 10000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Děti dětem 10000
Sportovní klub Žižkov Praha – Celostátní soutěže a turnaje oddílu kuželek 20000
Tělocvičná jednota Sokol Kampa – Velká cena Sokola 2016 – Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu 35000
Tělocvičná jednota Sokol Kampa – We are so Rock´n´Roll – otevření nové školičky akrobatického rokenrolu 20000
Tělocvičná jednota Sokol Kampa – 3. kolo Poháru federací 31000
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Udržení celoročního energetického provozu 103000
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Trenéři oddílu sportovní a estetické gymnastiky 134000
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Trenérky (cvičitelky) oddílů sokolské všestrannosti 51000
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Zajištění činnosti dětí a mládeže – výchova nových basketbalistů 170000
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. – Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II 300000
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. – Letní soustředění oddílu judo 200000
TJ Zora Praha z.s. – Podpora zrakově handicapovaných sportovců TJ Zora Praha z.s. 2016 28000
Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na provoz tělovýchovného zařízení Vítkov 300000
Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na pronájem sportoviště Vítkov 197000
Vodní sporty Pražačka – Vodní sporty Pražačka 51000
  4379000

Oblast volného času

Schválená výše dotace v Kč
„INFO-DRÁČEK“ – Barevné přátelství 20000
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Palečkova letní školka 2016 140000
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Předškolák 2016 200000
Alfa Human Service, z.s. – Doučování dětí na ZŠ Chmelnice a ZŠ Jeseniova 40000
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sestry v sukni – Sestry v Riu 30000
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Oddíl TOM 210 01 S.T.A.N. v roce 2016 40000
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2016 25000
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2016 10000
Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. – Příprava a realizace divadelních představení v roce 2016 30000
BcA. Ján Nemec – Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 150000
Buči z.s. – Dětský hudební soubor romského folkloru občanského sdružení Buči – Marcinovci 60000
Centrum pro integraci cizinců – Volnočasové aktivity pro děti cizince a jejich rodiče 20000
Centrum vzděláni a volného času Duhové klubíčko – Dostaňme děti z ulic VII 60000
Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s. – Prázdniny s Duhovým klubíčkem 15000
Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s. – Cestujeme s Duhovým klubíčkem 10000
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Nábor mladých rybářů 20000
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Dětské rybářské závody 20000
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Klubovna 4. přístavu 30000
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Vybavení pro 4. přístav 30000
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Příměstské tábory Kačeři 2016 50000
Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – Rekonstrukce klubovny a skladu 4930
Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – Koloběžkový závod 15000
Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – Podpora účasti na zahraničním táboře 20000
Junák – český skaut, středisko Maják Praha, z. s. – ZDrSEM – zdravotnická kvalifikace dorůstající generace vedení skautských oddílů 40000
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Příměstský tábor Kung-Fu 30000
Mateřská škola Paleček – Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 150000
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – tradiční akce 90000
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – vzdělávací kurzy pro maminky na RD vč. hlídání dětí 50000
My.Aktivity o.p.s. – Kroužky – pravidelná činnost RK Ulitka 150000
My.Aktivity o.p.s. – Prázdninové příměstské tábory pro děti 70000
NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU – Příměstské tábory HYPERAKTIVITA 50000
NOVÁ TROJKA, z.s. – ŽIŽKOVSKÝ ROK 2016 – tradiční akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi friendly 100000
NOVÁ TROJKA, z.s. – Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2016 200000
NOVÁ TROJKA, z.s. – Příměstské tábory Nové Trojky pro předškoláky 2016 150000
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie – sklad 2000
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie – víkendové akce 10000
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie 1000
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie příměstský tábor 3000
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie – letní tábor 25000
Pro Prahu 3 krásnější s.r.o. – Kuličkiáda 45000
REMEDIUM Praha o.p.s. – Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3 50000
Sdružení dětí Veverka – Aktivity dětí a mládeže mateřského centra Veverka 50000
Sdruženi pro mimoškolni aktivity SPORT – Volný čas dětí a mládeže 150000
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Soustředění dětských a mládežnických pěveckých sborů sborového studia Zvoneček – Praha 80000
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Aeroškola 2016 150000
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Filmový a animační tábor AERTĚK 2016 100000
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Příměstské tábory v kině Aero 2016 50000
Tapatan – ostrov čtení – Školní rok v Tapatanu 100000
Teen Challenge International ČR – Tábor 2016 30000
Teen Challenge International ČR – Služby Centra dětí a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži na Žižkově 200000
  3165930

Oblast kultury

Schválená výše dotace v Kč
„Evropský institut kulturních a mírových studií“ – Malujeme všichni 32000
„INFO-DRÁČEK“ – Asie vzdálená a blízká 70000
„INFO-DRÁČEK“ – Týden Asie 21000
„Občanské sdružení AQUALUNG“ – Divadlo Aqualung v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce 2016 196000
„ProDech“ – Žižkovská smršť 2016 60000
„ProDech“ – Oprava hudebních nástrojů a obnova vybavení dechového orchestru Žižkovská smršť 19000
3D company s.r.o. – Kontinuální činnost divadelního souboru 3D company s.r.o. v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 70000
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – EuroConnections 158000
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Music Infinity 141000
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – AM – Festival nových medií 130000
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Žižkov Sobě 141000
ARTEKO – Výstava mladých na Praze 3 26000
B.A. Eugen Brikcius – Literární výlet 21 aneb Johannes Urzidil – poslední z Pražského kruhu 16000
Catering Zlatá Praha, s.r.o. – VIII.Celoročně průběžný festival, probíhající v Klubu restaurace U Vodárny, Korunní 75, Praha 3 21000
CIMERIES s.r.o. (podpora malého rozsahu/DE MINIMIS) – Hudební festival „Jazz a klasika na terasách Havlíčkova náměstí“ 87000
Českomoravská myslivecká jednota, o.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 – Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3 87000
Divadlo v parku o.p.s. – Myšpulínova laboratoř 32000
Doc. Mgr. Jiří Hošek – MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 20. ročník v roce 2016, realizace propagačních tiskovin 65000
Farní charita Žižkov – Koncert pro Strom splněných přání 2016 21000
Feng-yün Song, z.s. – Songfest.cz 2016 – Vítání roku opice 141000
Ing. Marta Špidlenová – Mistrovské hudební kurzy ve hře na housle, violoncello a ve zpěvu 45000
Jakub Hradilek – Studio Truhlárna 27000
Jakub Svoboda – Žižkovský Skřivan 185000
Jakub Svoboda – Výstava obrazů – Retrospektiva – Jesse Littell – No Such Paintings 87000
JONATHAN LIVINGSTON, s.r.o. – Olga Strusková, Ing. arch. Václav Aulický: Žižkovská věž (publikace) 51000
Klub přátel Žižkova z.s. – Činnost spolku Klub přátel Žižkova z.s., zabývající se historií Prahy 3 v roce 2016 31000
Martin Šmok – Stopy židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 3 87000
MOVE Association s.r.o. – MOVE FESTIVAL 12. ročník 70000
MOVE Association s.r.o. – ON AIR – UMĚLECKÁ GALERIE – TERMINAL B 120000
My.Aktivity o.p.s. – Ulitafest 2016 43000
Nerudný fest.cz – Praha Žije Hudbou 49000
Nerudný fest.cz – Mladí Ladí Jazz 70000
Nové sdružení pražských umělců – Žižkovské dialogy 2016 43000
Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o. – Absolventský ples Odborného učiliště pro žáky s více vadami 18000
Open House Praha, z.ú. – Open House Praha 2016 54000
Pavla Caháková – Okofest hudební festival 27000
Petr Čermák – Festival dobré nálady – Chuť a vůně Česka 98000
Pod čepicí s.r.o. – Pohádka o králi Karlovi 43000
REMEDIUM Praha o.p.s. – Divadelní spolek Proměna 19000
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady – Rekonstrukce severní strany pláště věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 65000
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady – Rekonstrukce východní strany pláště věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 65000
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady – Restaurování výplní otvorů věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 54000
Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov – Oprava oken v průčelí kostela sv. Anny na Žižkově 60000
Sdílny generací, z.s. – Mezigenerační festival Sdílení 43000
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Účast komorního sboru Abbellimento na mezinárodní sborové soutěži 32nd Takarazuka International Chamber Chorus Contest (Japonsko) 136000
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Koncert ke 20. výročí založení sborového studia Zvoneček – Praha 54000
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Přímé přenosy NT Live v kině Aero v roce 2016 76000
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Aero seniorům 2016 87000
Stanislav Barek – KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY XIX. ročník 65000
StreetCulture, o.p.s. – Žižkovské rádio, kulturní a vzdělávací centrum StreetCulture 38000
SUKUS – XYZL – 2016 – mezinárodní malířské sympozium 21000
SUKUS – 18. Mezinárodní výtvarné sympozium ŘEZ – SCHNITT 21000
T.S.R.ACT, s. r. o. – KYBERKIDS – Tvůrčí, umělecké a technologické dílny pro děti a mládež na Praze 3 58000
Tanec Praha z.ú. – Tanec dětem 2016 152000
Tanec Praha z.ú. – TANEC PRAHA 2016 – 28. Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 152000
Tanec Praha z.ú. – PONEC 2016 152000
Tanec Praha z.ú. – POHYBOVĚ HLASOVÉ WORKSHOPY PRO SENIORY 38000
Tanec Praha z.ú. – ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2016 (Praha 3 – hostitel odborníků současného tance z celého světa) 130000
Tóny nad městy – 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy 32000
Via musica ad beatum z.s. – PRAGuitarra Clássica, soutěž ve hře na klasickou kytaru, VII.ročník 13000
Zájmový klub seniorů z.s. – Zájmový klub seniorů 32000
Židovská obec v Praze – Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově 60000
Žižkovská Noc z.s. – Žižkovská Noc 2016 60000
  4365000

Sociální oblast a zdravotnictví

Schválená výše dotace v Kč
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Abeceda pro rodinu 605000
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Jdeme s rodinou 354000
„soft palm“ o. s. – Hospic Malovická 100000
A MANO s.r.o. – Chráněná dílna A MANO 73000
Alfa Human Service, z.s. – Ambulantní poradenské centrum Alfa pro pečující rodiče s dětmi se zdravotním postižením 52000
Alfa Human Service, z.s. – Trénink paměti a cvičení pro seniory 20000
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. – Piazzetta 52000
Armáda spásy v České republice, z.s. – Komunitní centrum Armády spásy – Tvůrčí dílna U štědrého srdce 99000
Asistence, o.p.s. – Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2016 31000
Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvěk na provoz služby Sociálně terapeutické dílny 62000
Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvek na provozní náklady Sociální rehabilitace 52000
Centrum MARTIN o.p.s. – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN o.p.s. 26000
Centrum pro integraci cizinců – Sociální poradenství, sociální rehabilitace, služby dostupné v Praze 3 83000
Cesta domů, z.ú. – Domácí hospic Cesta domů 100000
Cesta domů, z.ú. – Poradna Cesty domů 50000
Cesta domů, z.ú. – Odlehčovací služby Cesty domů 50000
Česká společnost pro duševní zdraví – Psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické či sociální krizi. 41000
Česká unie neslyšících – Tlumočnická služba ČUN 26000
Česká unie neslyšících – Česká unie neslyšících 26000
Dětské krizové centrum, z.ú. – I. „Samy na to nestačí“ – diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2016 41000
Diakonie ČCE – středisko Praha – Raná péče pro rodiny z Prahy 3 18000
Dům tří přání – Ambulantně terénní centrum 36000
EDA cz, z.ú. – Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3 20000
ERGO Aktiv, o.p.s. – Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku 130000
ERGO Aktiv, o.p.s. – KLUB Aktiv – Život ve vlastních rukou 146000
Fokus Praha, o.s. – Komunitní tým Jih 46000
Fosa, o. p. s. – Podpora samostatnosti Osa pro občany Prahy 3 20000
Gaudia proti rakovině z.s. – Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké 50000
Hospic Štrasburk – Terminální onkologický hospic 100000
Husitské centrum, o.p.s. – Husátko – klub pro nejmenší děti a jejich rodiče 20000
Husitské centrum, o.p.s. – Zvol si svou cestu 4 26000
Mamma HELP, z.s. – Mamma HELP centrum Praha – pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké 177000
Mamma HELP, z.s. – Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu – 2016 52000
My.Aktivity o.p.s. – Poznej svého souseda 26000
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka 240000
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – dobrovolnický program 24000
My.Aktivity o.p.s. – Aktivní Žižkov 161000
NOVÁ TROJKA, z.s. – V Nové Trojce všichni spolu 2016 709000
Občanské sdružení Smíšek – Integrační školička Smíšek Jarov 31000
OBVODNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY – Práce s diabetiky – rehabilitační plavání 31000
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 – Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 52000
REMEDIUM Praha o.p.s. – Semináře zaměřené na prevenci výskytu dluhové problematiky pro občany Prahy 3 31000
REMEDIUM Praha o.p.s. – Občanská poradna REMEDIUM 114000
R-Mosty, z.s. – Sociální služby na Praze 3 415000
SANANIM z.ú. – Pracovní a sociální agentura (PSA) SANANIM 73000
Sdílny generací, z.s. – Sdílny generací – mezigenerační workshopy pro mládež a seniory 31000
Senior fitnes z.s. – Senioři Prahy 3 v pohybu 31000
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům 99000
Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3 – Aby člověk nebyl sám – aktivní senioři Praha 3 93000
TŘI, o.p.s. – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 50000
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (podpora malého rozsahu DE MINIMIS) – Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením 20000
Židovská obec v Praze – Osobní asistence Komplexní domácí péče EZRA 57000
Život bez závislostí, z.s. – Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3 78000
Život bez závislostí, z.s. – Komplexní program primární prevence pro žáky II. stupně základních škol MČ Praha 3 78000
  5228000

Oblast životního prostředí

Schválená výše dotace v Kč
„Krásná žába z.s.“ – Revitalizace jihozápadního svahu Vrchu sv. Kříže 14000
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 51000
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Revitalizace vnitrobloku II 50000
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Revitalizace vnitrobloku 26000
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Mikroklima okolí ZŠ Pražačka 11000
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – „Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ jako prostředek přímého kontaktu s přírodou 43000
Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036 – Dotační program pro oblast životního prostředí 62000
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Ekologický koutek při 4. přístavu 10000
Junák – český skaut, okres Praha 3, z.s. – Údržba a úpravy pozemku pro pořádání aktivit pro skautské oddíly i širokou veřejnost 46000
Linda Jarošová – Rekultivace zahrady ve vnitrobloku na náměstí Jiřího z Lobkovic 2163/2 27000
Mgr. Zuzana Hynková – Zelený dvorek a barevná okna 10000
NOVÁ TROJKA, z.s. – Ekologická výchova v Nové Trojce 2016 94000
Společenství domu Praha 3 Viklefova 1811/16 – Osazení květin – Viklefova ulice č.p.16 26000
Společenství vlastníků – Zelenky Hajského 1937/4 – Dotační program pro oblast životního prostředí 95000
Společenství vlastníků Biskupcova 1718 – Zlepšení vzhledu vnitrobloku Biskupcova 1718 41000
Společenství vlastníků bytů v domě čp. 1425 Praha 3, Žižkov – Obnova vnitroblokové zahrady SVJ Fibichova 1425/5, Praha 3 Žižkov 60000
Společenství vlastníků jednotek domu Na Lučinách 2535, 2536, Praha 3 – Kultivace zeleně domu před ZŠ Chmelnice Na Lučinách 2535 a 2536, Praha 3 48000
Společenství vlastníků Malešická 31, 33 a Ambrožova 1, 3 – Dotační program pro oblast životního prostředí 49000
Společenství vlastníků pro dům Koněvova 857/47 Praha 3 Žižkov – Květiny do oken Koněvova 47 40000
Společenství vlastníků Táboritská 1781/38, Praha 3 – Táboritská 1781/38 30000
  833000