Volný pohyb psů – vytipování ploch pro novou magistrátní vyhlášku

Majitele psů v metropoli čekají změny vyplývající z připravované obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, která bude stanovovat pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Magistrát chce, aby se psi po území Prahy pohybovali pouze na vodítku.

Praha 3 vytipovala pro volný pohyb psů několik lokalit, a pokud dojde 9. 9. 2015 k jejich schválení RMČ, zašle tento návrh na magistrát. Umožnění volného pohybu psů bude spojeno s posílením úklidové činnosti, veřejné služby, ale i s důrazným vyžadováním pravidel dle nové vyhlášky.

Podle zástupce starostky Jana Materny by psi mohli volně pobíhat například v parku pod fotbalovým stadionem v Seifertově ulici nebo ve vnitrobloku Bezovka. Rozsáhlé plochy s povoleným pohybem pro psy bez vodítka přibudou také především v oblasti Jarova a Na Krejcárku. Majitele psů také potěší nová plocha pro tzv. agility hřiště, kterou městská část plánuje v parku Parukářka.

V připravované vyhlášce má být obecně zakázán vstup psů na prostranství dětských hřišť a pískovišť, sportovních hřišť, hřišť pro seniory, do kašen a okrasných nádrží, květinových záhonů a cyklostezek. Městskou částí Praha 3 je pro vyhlášku stanoven zákaz vstupu psů do parku Rajská zahrada.

Zvláštní postavení má na území Prahy 3 vrch Vítkov jako městská zeleň I. kategorie. Správa tohoto parku včetně řešení možnosti pohybu psů je v kompetenci hlavního města Prahy. Jiného vlastníka a správce než městskou část Praha 3 má i park pod žižkovským vysílačem - Mahlerovy sady, kde se mohou pohybovat psi pouze na vodítku.

Novou obecně závaznou vyhlášku „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy" rozeslal pražský magistrát městským částem k vyjádření letos v červenci.

Případné připomíky k vytipovaným místům můžete zasílat do 8. 9. 2015 na e-mailovou adresu: janabo@praha3.cz.

mapa

Vytipovaná území pro volný pohyb psů

 • park na Hollarově náměstí
 • park na náměstí Jiřího z Lobkovic - louka ve středové části parku
 • park na náměstí Jiřího z Poděbrad – východní část a trávník mezi jižní stranou kostela a parkovou cestou
 • Škroupovo náměstí - komunikační zeleň (TSK), mimo park
 • park před FC Viktoria Žižkov (Seifertova ul.)
 • sídliště Jeseniova - Ostromečská - jižní část
 • vnitroblok Bezovka - celý (s výjimkou oploceného dětského hřiště)
 • park Na Parukářce - Jana Želivského - Jeseniova - celý
 • Koněvova - první a třetí proluka směrem od Ohrady a východní část parku Pražačka (směrem k ulici za Žižkovskou vozovnou)
 • pozemky na Krejcárku - všechny s výjimkou plochy nejbližší ul. Kunešově a přilehlé parkové cesty vedoucí podél severní strany této plochy
 • park Izraelská - Pod Kapličkou - celý
 • park Židovské Pece - jižní část
 • park na vrchu sv. Kříže - východní část
 • sídliště Jarov - plochy veřejné zeleně spravované MČ P3
 • sídliště Chmelnice - plochy veřejné zeleně spravované MČ P3
 • část území vrchu Vítkov - v kompetenci Magistrátu hl. města Prahy

Území s úplným zákazem vstupu psů

 • park Rajská zahrada

Fotogalerie

Související dokumenty