Obyvatelé Trojky se cítí bezpečně

Analýza pocitu bezpečí, kterou loni zpracoval pražský magistrát, zjistila, jak se během posledních pěti let změnily postoje obyvatel metropole a jejích návštěvníků v oblasti kriminality a bezpečí. Nejvýraznější zlepšení zaznamenal výzkum mezi obyvateli Prahy 3.

Analýza pocitu bezpečí 2015 navazuje na výzkumy z let 1997, 352304_187332_graf_bezpecnost1.jpg1999, 2001, 2004, 2007, 2009 a 2010. Při dotazování se znovu zaměřila jak na obyvatele Prahy, tak na její návštěvníky. Vzorek obyvatel Prahy zahrnoval všech 22 městských částí, vzorek nerezidentů byl pak složený z mixu tuzemských a zahraničních turistů. 89 % dotázaných v rámci šetření uvedlo, že se v místě svého bydliště cítí bezpečně, což v porovnání s rokem 2010 představuje statisticky významný nárůst. Nejvýraznější zlepšení pocitu bezpečí bylo zaznamenáno na Praze 3, která v poslední vlně měření patřila mezi nejhůře hodnocené městské části.

Z výzkumu zároveň vyplývá, že v porovnání s rokem 2010 je vnímání problémů metropole intenzivnější, což jde ruku v ruce se současnou situací ve světě. Jako problém vnímají Pražané výrazně častěji zejména drogy, vandalismus, pouliční kriminalitu a herny s výherními automaty stejně jako bezdomovectví nebo alkoholismus. Do výzkumného šetření se promítla také aktuální témata. Migranty považuje za problém 50 % dotázaných, terorismus pak zmiňuje 41 %. Co se turistů týče, v Praze se cítí bezpečně 100 % dotázaných návštěvníků zahraničních a 82 % domácích. Řada z nich nicméně považuje za výrazný problém metropole bezdomovce a drogy, nejvíce se však obávají kapesních krádeží.


Kriminalita na Praze 3 dál klesá

Vyjma roku 2013 byl během posledních sedmi let na území městské části Praha 3 zaznamenán policejními statistikami výrazný pokles trestných činů. Jestliže v roce 2008 jich evidovaly 4 318, loni to bylo o 1 221 případů méně. Kriminalita v roce 2015 byla tak za uvedenou dobu druhá nejnižší.

V roce 2015 by352283_187331_graf_bezpecnost2.jpglo na území Obvodního policejního ředitelství Praha III (OPŘ Praha III) zjištěno celkem 14 371 trestných činů a z toho jich bylo objasněno 4 362, tedy 30,35 %. Nápadem trestných činů co do četnosti se tak řadí na třetí místo a objasněností na první místo v rámci Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. V porovnání s rokem 2014 došlo k výraznému poklesu nápadu trestné činnosti o 1 891 případů, to je o 11,63 %. Současně došlo k nárůstu objasněnosti těchto skutků o 2,16 %.

Území Praha 3 představuje velmi zatíženou oblast s vysokým nápadem kriminality - v rámci OPŘ Praha III je druhou nejzatíženější městskou částí. Na toto území připadá při součtu statistik místního oddělení policie na Žižkově a na Jarově 21,55 % celkové kriminality evidované v rámci OPŘ Praha III, to je 3 097 trestných činů. V roce 2014 napadlo 3 358 případů a v rámci městské části Praha 3 tak došlo k výraznému poklesu nápadu o 261 skutků, tedy o 7,77 %. Na MOP Jarov došlo k poklesu o 110 trestných činů, což je o 8,38 % méně, a na MOP Žižkov o 151 trestných činů, tedy o 7,38 % méně.

Objasněno bylo 109 případů a objasněnost tak činila 32,58 %; útvary Prahy 3 tím překročily celoobvodní objasněnost OPŘ Praha III o 2,23 %. Pokud jde o jednotlivé druhy trestné činnosti, statistiky evidovaly 2 441 podnětů v oblasti obecné kriminality, což je 78,81 % z celkového nápadu na území Prahy 3, a 448 podnětů (14,46 %) v oblasti hospodářské kriminality. Zbývajících 205 skutků (6,71 %) spadá do ostatní trestné činnosti. Dle charakteristiky převládá majetková trestná činnost, následují krádeže a vloupání. Statistické přehledy uzavírají s menším podílem násilné trestné činy a mravnostní delikty.


Anketa: Je stav 45 policistů MOP Jarov a 54 policistů MOP Žižkov dostatečný pro udržení pořádku v lokalitě?

324233_167949_starostka_hujovaUrčitě bych uvítala více strážníků v ulicích. Problém je v tom, že nejsou obsazena všechna tabulková místa, kterých má městská policie 110. Proto také pomáháme při náboru nových strážníků i zveřejňováním informací v Radničních novinách.

Vladislava Hujová, starostka

324252_167958_Bellu_AlexanderDlouhodobě chceme, aby se policisté nevěnovali pouze odtahům vozidel, ale především bezpečnosti. Jsme rádi, že každé ráno doprovázejí děti do škol. Věříme, že být policistou není povolání, ale poslání a že se tak policisté chovají.

Alexander Bellu, zástupce starostky

239453_117541_holecek_ivanJsem si vědom, že policie na Žižkově a Jarově patří k nejvytíženějším útvarům v Praze. Její příslušníci odvádějí vynikající práci. O počtu policistů na jednotlivých místních odděleních Policie České republiky nicméně nemůže městská část rozhodovat.

Ivan Holeček, zástupce starostky

239567_117547_mikuas_mojmirNevidím problém v počtech policistů, ale v náplni jejich služby. Není dobrý systém, který více motivuje k rozdávání pokut špatně zaparkovaným autům než ke hlídání pořádku a bezpečnosti v ulicích.

Mojmír Mikuláš, opoziční zastupitel