Nejznámější pražský squat je na Žižkově

Více než rok obývají dle soudního rozhodnutí aktivisté nelegálně budovu Kliniky v Jeseniově ulici 786/60, která patří státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Soudní příkaz k vyklizení ignorovali, a také se obrátili na soud. Předpokládají, že do konce léta bude Autonomní sociální centrum stále v provozu. SŽDC mezitím připravuje projekt na rekonstrukci budovy.

klinikaSituace kolem kliniky rozděluje i veřejnost. Co jedni vnímají jako komunitní aktivity, jiní chápou jako trestný čin. O osudu nejznámějšího pražského squatu budou muset zřejmě rozhodnout soudy.

Squattery obsazenou budovu převzala státní organizace SŽDC na základě rozhodnutí vedení společnosti loni od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že ji využije pro přesun svých zaměstnanců. Stalo se tak poté co, ÚZSVM neprodloužil Klinice roční výpůjčku. V lednu letošního roku pak soud nepravomocně rozhodl o vyklizení Kliniky a podle vyjádření SŽDC aktivisté budovu využívají protiprávně. V současnosti běží odvolací řízení.

„Společně s naším právníkem Pavlem Uhlem jsme se proti rozsudku odvolali, podle nás soud nevzal v potaz argumenty, že neprodloužení smlouvy Klinice ze strany ÚZSVM bylo v rozporu s dobrými mravy,“ uvedl za kolektiv Kliniky Tadeáš Polák. „Odvolání je zákonné právo účastníka soudního sporu a my tuto skutečnost respektujeme. Tento krok se dal předpokládat. Vyčkáme rozhodnutí odvolacího soudu. Očekáváme potvrzení rozhodnutí prvoinstančního soudu a jeho následné respektování ze strany aktivistů,“ sdělila k tomu za SŽDC vedoucí tiskového oddělení Kateřina Šubová.

Podle Poláka se squatteři snaží upozorňovat i na to, že nevyužívaných domů s ideálními dispozicemi pro účely SŽDC je ve vlastnictví státu v Praze několik. „Protože ale bylo podle všeho převedení na SŽDC čistě účelovou a politickou hrou s cílem zabránit další existenci Kliniky, obáváme se, že SŽDC v hledání jiného objektu příliš úsilí nevyvine,“ uvedl. Tvrzení Kliniky popírá v rozhovoru pro LN ze 17. dubna náměstek SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola: „My jako Správa železniční dopravní cesty nemáme v Praze žádnou volnou budovu. Klinika je naše, ale je obsazená aktivisty.“

Bez ohledu na soudní tahanice zatím klinika funguje stejně jako v posledních dvou letech. „I přes to, že nám byla ze strany SŽDC vypnuta voda, kterou jsme do domu sami nainstalovali, platili ji a dál platit chtěli,“ říká Tadeáš Polák. Čtyři dny v týdnu probíhají v Klinice jazykové kurzy, schází se zde svépomocný rodičovský klub MamaTata, je tu levicově zaměřená knihovna, kavárna s dobrovolnými cenami, freeshop s oblečením pro všechny zdarma, v plánu jsou koncerty a bude zde startovní místo jednoho tradičního pražského cyklofestivalu. Klinika pořádá také levicově orientované přednášky a mítinky. Na podporu žižkovského sociálního centra se v dubnu sešlo při demonstraci několik stovek lidí. Budovu kliniky průběžně navštěvují také projektanti SŽDC „Připravujeme projekt na kompletní rekonstrukci objektu, kterou bychom rádi zahájili, co nejdříve to bude možné. S ohledem na charakter a rozlohu objektu bylo rozhodnuto o přemístění organizační jednotky SŽDC Správa železniční geodézie Praha, která má aktuálně 46 zaměstnanců. Pro tuto organizační jednotku nemáme dostatečné vlastní prostory a v současnosti je v komerčních prostorách za komerční nájemné,“ vysvětluje Kateřina Šubová.

Termín odvolacího soudu se očekává na přelomu konce léta a podzimu a působení centra se podle Poláka odvine od jeho výsledku. „Jsme připraveni využít zbývající čas k tomu, aby Klinika mohla fungovat dál tam, kde je teď. Chceme dál jednat o našem působení do doby, než bude reálně zahájená rekonstrukce budovy,“ dodal.

Katka Maršálová

Co je squatting?
Obsazování opuštěných nebo neobývaných pozemků či budov (obvykle obytných), které squatter nevlastní, nemá v nájmu nebo nemá zákonné povolení k užívání. Obsazený objekt bývá zpravidla využit pro kulturní a společenské aktivity, často spojené s politickým protestem. V Česku takovéto jednání může být posuzováno jako trestný čin (přečin) podle § 208 trestního zákoníku (neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru).

Nejznámější pražský squat je na Žižkově
Více než rok obývají dle soudního rozhodnutí aktivisté nelegálně budovu Kliniky v Jeseniově ulici 786/60, která patří státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Soudní příkaz k vyklizení ignorovali, a také se obrátili na soud. Předpokládají, že do konce léta bude Autonomní sociální centrum stále v provozu. SŽDC mezitím připravuje projekt na rekonstrukci budovy.