Spolupráce s neziskovými organizacemi byla odstartována zajímavým seminářem

V rámci spolupráce s neziskovými organizacemi nabídla městská část Praha 3 seminář akreditovaný Ministerstvem školství na aktuální téma příměstských táborů. Školení se zúčastnilo šestnáct zájemců z řad neziskových organizací a několika škol.

265360_136857_seminar_3.jpg

Radní pro školství Jaroslava Suková při zahájení poděkovala za zájem a upozornila, že jde o pomoc v souladu s Koncepcí spolupráce městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi, která byla schválena usnesením rady č. 225 ze dne 22. dubna 2015.

Program semináře obsahoval metodickou pomoc pro aktivitu, která mezi občany Prahy 3 získává stále větší oblibu.  Přítomní se seznámili s přípravou příměstského tábora od nápadu přes plán, výběr lokality, termínu, personálního obsazení, administrativy po přípravu programu, realizaci, vyhodnocení. „Seminář mě velmi zaujal, byl pro mě nesmírným přínosem,“ zhodnotila Aneta  Betuštiaková z Odborného učiliště pro žáky s více vadami a dodala: „Přivítala jsem zvláště zkušenosti z praxe, doporučené postupy i podklady pro nezbytnou administrativu.“

Účastníci semináře projevili zájem o navazující seminář týkající se her na příměstském táboře. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Spirála z Prahy 8 bude toto školení nabídnuto v některém z červnových termínů.