Tematická procházka ukázala zajímavé lokality Prahy 3

Městská část Praha 3 realizovala dne 23. srpna jeden z kurzů sociokulturní orientace formou komentované procházky po Olšanských hřbitovech, parku Parukářka a vrchu Vítkov.

373999_196237_IMG_6133.jpg 373904_196232_IMG_6113.jpg

Tříhodinový kurz měl za cíl přispět k orientaci ve společenském, sociálním, právním, institucionálním a politickém prostředí ČR a byl určen cizincům pocházejícím ze zemí mimo EU všech věkových kategorií. Účastníci se blíže seznámili s historií, zajímavými lokalitami a významnými osobnostmi Prahy 3. Celý kurz vyvrcholil tematickou procházkou po Žižkově, kter
á vedla Olšanskými hřbitovy až k pravoslavné části, kde jsou 373733_196223_IMG_6099.jpg374056_196240_IMG_6141.jpgpochováni vojáci 1. a 2. světové války, poté pokračovala na Parukářku a vrch Vítkov.

„Městská část Praha 3 se rozhodla v roce 2016 zajistit cizincům celkem čtyři kurzy sociokulturní orientace. Již v červenci proběhl na ZŠ Lupáčova seminář o formách pobytu cizinců na území ČR, další dva kurzy budou následovat v průběhu podzimu 2016,“ uvedl zástupce starostky David Gregor.

Kurzy prezentují cizincům typické české prostředí (českou historii, svátky, zvyky, tradice a další). Účastníci jsou po absolvování kurzu vybaveni teoretickými a praktickými dovednostmi.

Tematická procházka byla zajištěna ve spolupráci s Integračním centrem Praha, o. p. s., v rámci projektu „Praha 3 – Integrace cizinců 2016“ městské části Praha 3 spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.