Praha 3 má jedno z nejmodernějších zařízení pro seniory

Slavnostním přestřižením pásky ukončili ve čtvrtek 24. května zástupce starosty třetí městské části pro sociální politiku Jiří Matušek a ředitel Pečovatelské služby Prahy 3 Jan Ritz-Radlinský kompletní přestavbu Domu s pečovatelskou službou v Roháčově ulici na Praze 3. Rozsáhlá rekonstrukce souboru panelových domů, kterou prošly jednotlivé bytové jednotky, opláštění budov i jejich okolí, trvala pět let a žižkovská radnice do ní zatím investovala 263 milionů korun. Z nevzhledného paneláku v centru Žižkova tak vzniklo jedno z nejmodernějších sociálních zařízení svého druhu v republice, odpovídající evropským standardům péče o seniory v 21. století.

Revitalizace pečovatelského domu v Roháčově ulici, který je jedním z páteřních zařízení sociálních služeb poskytovaných třetí městskou částí starším a zdravotně postiženým občanům, byla zahájena v roce 2007. V první etapě došlo k rekonstrukci střechy a komplexní opravě ustupujícího nejvyššího podlaží. Přestavba pak v další fázi pokračovala výměnou oken a revitalizací převážné části fasády, které daly objektu atraktivní a moderní ráz.  Ten byl dokonce odbornou veřejností oceněn titulem Fasáda roku 2008 jako nejlépe provedená revitalizace panelového domu v České republice.

Po novém kabátu došlo i na jednotlivé bytové jednotky, kde senioři bydlí. „Vzhledem k tomu, že se jedná o dům s pečovatelskou službou a s ohledem na rozsah rekonstrukce bytů, nelze tyto opravy provádět za provozu. Po dohodě s vedením pečovatelského domu a s ohledem na vysoký věk nájemníků proto bylo rozhodnuto provádět rekonstrukce postupně pouze v bytech, které se uvolní,“ popsal průběh prací zástupce starosty Jiří Matušek.

Od roku 2008 tedy postupně prošlo opravou 72 nájemních bytů, ve kterých byla vybudována nová zděná jádra, vyměněna elektroinstalace, provedeny nové omítky, výmalba a byly položeny nové podlahy. Některé byty byly přestavěny jako bezbariérové, jiné byly dispozičně upraveny tak, aby lépe vyhovovaly obyvatelům s omezenou pohyblivostí.  Během letošního roku pak plánuje třetí městská část opravit dalších 21 bytových jednotek.

Víceletá revitalizace pečovatelského domu pokračovala v roce 2010 přebudováním stravovacího provozu. V objektu vznikla nová kuchyně s jídelnou vybavená moderní gastrotechnologií, která denně připraví 500 až 600 jídel. Kromě samoobslužného restauračního zařízení, které dnes kromě seniorů s oblibou využívají i další obyvatelé třetí městské části, vyrostla v objektu i příjemná kavárna. Stavební práce vyvrcholily v loňském roce, kdy proběhla celková rekonstrukce technického zabezpečení budov, výtahů a kdy byl rovněž instalován elektrický požární systém zajišťující celkovou ochranu objektu a systém nouzové signalizace v jednotlivých bytových jednotkách. Pro potřeby seniorů byl v objektu rovněž zbudován moderní zájmový klub a v nově revitalizovaném vnitrobloku vznikla příjemná odpočinková zóna s bezbariérovou parkovou úpravou, pohodlnými lavičkami a vzrostlými stromy.

Pečovatelská služba Prahy 3 patří k hlavním pilířům péče o seniory v třetí městské části. Vedle 138 bytů v rekonstruovaném pečovatelském domě v Roháčově, kde žije 150 seniorů, disponuje dalšími 68 byty v domě s pečovatelskou službou v Krásově ulici, které obývá 50 starších občanů.

Kromě ubytovacích kapacit v těchto zařízeních, kde žijí především lidé, kteří si sami nedokáží zajistit všechny potřeby, ovšem poskytuje také asistenční služby dalším stovkám seniorů přímo v jejich domácnostech.

Dům s pečovatelskou službou v Roháčově ulici se svými standardy, vybavením a poskytovanými službami řadí k vůbec nejmodernějším sociálním zařízením v České republice.