„Musíte hájit svá práva,“ apeloval poslanec Stanislav Křeček

Ve Výstavní síni hotelu Olšanka se dne 21. listopadu proběhla sociálně-právní přednáška poslance Stanislava Křečka (ČSSD) zacílená na seniory městské části Praha 3, kteří tak měli možnost informovat se o nové právní úpravě nájmu bytů v občanském zákoníku, jež nabyde platnosti od 1. ledna 2014.

137488_57296_Stanislav_Krecek_MG_4324.jpg

„Nebojujete o své zájmy,“ vyzýval Stanislav Křeček obyvatele městské části Praha 3 a pokračoval: „Nikde v západní Evropě není možné, aby 80% vašeho důchodu spolkly náklady na bydlení.“ V bouřlivé diskuzi tak mnozí konfrontovali osobní zkušenosti s bydlením v podnájmu, placením ostatních služeb majiteli nebo neochotou ze strany správce domu řešit různé problémy souvisejících s bydlením. Někteří pronajímatelé totiž využívají neznalosti a tíživé situace nájemců, kteří nevědí, jak se proti nim zákonně chránit. Se zvyšováním nájemného jsou senioři v ohrožení, že nebudou moci ze svého důchodu platit činži a jiné poplatky majitelům domů.

137486_57295_Stanislav_Krecek_MG_4315.jpg

Stanislav Křeček proto zdůrazňoval, aby nikdo nic nepodepisoval pod nátlakem, aby si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Ani sepsaná dohoda nebo nová nájemní smlouva nemusí platit, pokud je v rozporu se zákonem, a to je podle Stanislava Křečka hlavní smysl nové úpravy občanského zákoníku. „Pokud vám někdo pošle dřív než 1. ledna 2013, od kdy se už mění pravidla na zvýšení nájemného, hoďte ho rovnou do koše, protože nemá v zákonu žádnou podporu. Ale i pak máte možnost vzít si dvouměsíční lhůtu na rozmyšlenou, případně se obrátit na soud, aby určil výši nájemného, která je v místě vašeho bydliště obvyklá. Každý se může bránit i proti platbám pojistného nebo daní z nemovitosti, které nájemce zásadně nikdy neplatí.“

Poslanec Stanislav Křeček na závěr debaty, které se zúčastnila i místostarostka Miroslava Oubrechtová, všechny občany vybídl, že komukoliv případně pomůže vyřešit spory o nájemném přímo ve své poslanecké kanceláři, která sídlí na náměstí Míru 15 na Praze 2.