Živelná privatizace veřejného prostoru

Jaro je krásným obdobím, kdy vylézají za země tulipány a narcisky, stromy se začínají zelenat a pokud vysvitne sluníčko, každý si rád posedí na lavičce a sleduje probouzející se přírodu. Městská část a hl. m. Praha vydává nemalé finanční prostředky, aby veřejný prostor tuto idylickou náladu navodil.

Městská část poskytuje dotace na vybudování komunitních zahrad ve vnitroblocích, na instalaci truhlíků do oken nebo v rámci participativního rozpočtu bude osázen prostor v okolí některých stromů. Každoročně Praha 3 rozdává po odkvětu stovky cibulek. Lidé se mohou věnovat zahrádkaření v osadách Na Balkáně, kde je téměř 450 zahrádek. Městská část může zvážit, zda celým domům nepronajmout pozemek na předzahrádky, především v prostoru před panelovými domy.

Když procházím ulicemi Prahy 3, všimla jsem si provizorních oplocení stromů nebo celých pásů zeleně, kde si lidé vysazují kytičky a snaží se zahradničit. Tato privatizace veřejného prostoru je naprosto nepřípustná, kdyby se takto choval každý, veřejný prostor by přestal být veřejným.