Vážení občané,

letos je tomu 99 let, kdy vznikl jeden z nejdemokratičtějších států Evropy – Československo. Dne 28. října 1918 se probudila moderní česká státnost, jak ji známe dnes. Tento svátek je oslavou státní suverenity a parlamentní demokracie.

První republika přinesla velký ekonomický i kulturní rozvoj, který přerušila nacistická agrese a od roku 1948 vláda komunismu. Byly tak přeťaty kořeny demokracie, na které jsme s velkou nadějí navázali po roce 1989. Československo uhájilo v sevření totalitních režimů své demokratické principy, na kterých bylo založeno. Ukázalo se, že i po období totalit se můžeme svobodně vrátit k idejím První republiky.

Oslavami 28. října se hlásíme ke svým dějinám, tak prosím, neopakujme chyby z minulosti a nenechme si demokracii vzít. Sami jsme si teď jako národ ve volbách zvolili cestu, jakou by se měla naše republika ubírat. Nehodnoťme předem, co nás čeká, ale doufejme, že bude zachováno to, o co naši předkové bojovali.

Vladislava Hujová, starostka