Vážené dámy, vážení pánové,

konec starého a začátek nového roku svádí k bilancování.

Jsem ráda, že se začínají realizovat velké projekty, které nelze splnit během jednoho funkčního období. Veřejné investice ve výši téměř jedné miliardy korun budou běhen následujících dvou let směřovat do zanedbaného dolního Žižkova, který byl dlouhodobě neprávem opomíjen. Omlouvám se, pokud stavební práce naruší váš život, ale konečný výsledek bude určitě stát za to.

Téměř po roce příprav a složitých jednání s památkáři, jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude naplno spuštěn čtyřletý Antigraffiti program pro soukromé nemovitosti na území Prahy 3. Nadále přijímáme nové žádosti od majitelů domů, kteří mají zájem ve spolupráci s městkou části chránit svůj majetek před tímto druhem vandalismu. Věřím, že průběžným odstraňováním graffiti dojde ke zvelebení naší čtvrti, která patří právem k nejvyhledávanějším pro rezidenční bydlení.

Dovolte, abych vám všem z celého srdce popřála hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.


Vladislava Hujová, starostka