Slavit výročí města není přehnaný patriotismus

Před 135 lety, 15. května 1881, povýšil císař František Josef I. Žižkov na město. Od té doby ušla naše městská část dlouhou cestu od periferní čtvrti až ke své nynější podobě, kdy je Praha 3 vyhledávanou čtvrtí pro svoje genius loci a kvalitní rezidenční bydlení.

Dlouhá doba nás dělí od okamžiku, kdy císař František Josef I. podepsal dekret o povýšení Žižkova na město. Přesto má smysl si tuto událost připomínat. Málokterá čtvrť totiž prošla takovou proměnou, aniž by ztratila něco ze své tváře a jedinečné atmosféry, kterou svým charismatickým způsobem popsala řada osobností, jako Jaroslav Seifert, Jaroslav Hašek nebo Vladimír Neff.

Těší mě, že Žižkov si pořád udržuje pověst veselé a nezaměnitelné čtvrti, kde se nadále pěstují intenzivní sousedské vztahy, které nezhatily dějinné události naší země a v jiných částech Prahy jsou spíše nostalgickou vzpomínkou. Žižkov dělá Žižkovem nejen jeho pavlače, dlážděné chodníky a restaurace, ale také zelené parky, rozkvetlé ulice a opravené domy. Jsem moc ráda, že duch Žižkova nezmizel a pevně věřím, že v i budoucnosti nezmizí, protože se každý den setkávám s lidmi, kteří pociťují velkou sounáležitost se Žižkovem.

Proto mi dovolte, abych vás pozvala na oslavy povýšení Žižkova na město, a to na fotbalový turnaj našich nejmladších fotbalových nadějí dne 12. května a na koncert houslového virtuosa Václava Hudečka 16. května v kostele sv. Prokopa.